Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu Adamus-Group.pl

I. Warunki ogólne

Regulamin sklepu Adamus Group określa zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem strony www.adamus-group.pl oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Sklep adamus-group.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep prowadzony jest przez firmę Adamus Group Marcin Adamkiewicz, która jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, któremu nadano NIP 8862702224. Siedziba firmy znajduje się w:

Rędziny 57,
58-424 Rędziny

3. Dane do korespondencji:

Adamus Group Marcin Adamkiewicz
58-424 Rędziny
Rędziny 57,
tel. 500 40 70 30

email: biuro@adamus-group.pl

4. Zakup w sklepie internetowym www.adamus-group.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka a następnie poprzez przycisk “Zamówienie”.
 2. Aby obserwować status realizacji zamówienia konieczne będzie założenie konta użytkownika w sklepie.
 3. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Rozpoczęcie realizacji zamówień złożonych w dni powszednie po godz. 14:30, w soboty, niedzielę oraz święta – rozpocznie się następnego dnia roboczego.
  Standardowy czas realizacji zamówień wynosi od 1 do 5 dni roboczych.
 4. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 5. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji jest przesłanie przez sprzedawcę wiadomości email z informacją o tym fakcie wraz z podsumowaniem wszystkich informacji dotyczących zamówienia.
 6. Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie podać dane firmy wraz z NIP.
 7. Dostawa zakupionych towarów odbywa się zgodnie z aktualnym opisem danego produktu w sklepie.
 8. Wysyłki towarów realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
 9. Koszty wysyłki określone są każdorazowo w sklepie podczas składania zamówienia i uzależnione są od zamawianych przez Klienta produktów oraz ich ilości.
 10. Dodatkowych informacji dotyczących zamówienia Klient może uzyskać kontaktując się z obsługą sklepu pod numerem telefonu (71)725-95-11 lub 602-445-639.
 11. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 12. Produkty prezentowane na stronie adamus-group.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

III. Ceny i metody płatności

 1. Wszystkie ceny produktów w sklepie internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT ( ceny brutto ).
 2. W celu zapłaty za zamówione produkty Klient może wybrać jedną z dostępnych dla jego zamówienia metod płatności.
  1. szybkie płatność elektroniczne. W przypadku szybkich płatności elektronicznej rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia realizacji płatności z systemu agenta obsługującego wybraną przez Klienta metodą metodę. Wysyłka towaru nastąpi niezwłocznie zgodnie z informacją dostępną podczas składania zamówienia oraz warunkami realizacji zamówień dostępnymi w regulaminie
  2. przelew bankowy. W przypadku płatności przelewem bankowym realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu płatności na rachunku sprzedawcy. Wysyłka towaru nastąpi niezwłocznie zgodnie z informacją dostępną podczas składania zamówienia oraz warunkami realizacji zamówień dostępnymi w regulaminie
  3. płatność gotówką za pobraniem, W przypadku wyboru realizacji zamówienia gotówką za pobraniem realizacja zamówienia wraz z wysyłką zamówionych towarów nastąpią niezwłocznie zgodnie z warunkami realizacji zamówień dostępnymi w regulaminie
 3. Klient jest każdorazowo poinformowany o terminach w jakich zobowiązany jest do dokonania płatności za złożone zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w oznaczonym terminie sprzedawca dokona przypomnienia o konieczności dokonania zapłaty. Jeżeli płatność nie zostanie zrealizowana, na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego sprzedawca może odstąpić od umowy.

IV. Dostawa towarów

 1. Dostawy i odbiór zamówionych towarów realizowane są w dni robocze.
 2. Obecnie możliwy jest osobisty odbiór zamówienia przez Klienta.
 3. Możliwe jest także zlecenie dostawy zamówionego towaru po ustaleniu indywidualnych warunków z obsługą sklepu
 4. Terminy rozpoczęcia realizacji dostawy, wydania towaru, rozpoczynają w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia zgodnie z wybraną formą płatności.
 5. Jeżeli wśród towarów zamówionych przez Klienta znajdują się towary o dłuższym terminie realizacji to dla całego zamówienia obowiązuje najdłuższy termin realizacji.
 6. Maksymalny termin realizacji zamówienia to 14 dni.

V. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru.
 2. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest jako Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  – świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  – umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  – umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  – umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  – umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  – umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  – umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  – umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

VI. Gwarancja

 1. Produkty oferowane w sklepie posiadają posiadają gwarancję producenta.

VII. Reklamacje

 1. W przypadku gdy towar okaże się niekompletny, wadliwy lub uszkodzony Klient ma prawo zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej złożyć reklamację. Informację dotyczącą reklamacji należy wysłać na adres email: biuro@adamus-group.pl lub w formie listu pocztowego na adres siedziby sprzedawcy 55-050 Sulistrowice, ul. Krotka 1
 2. Po otrzymaniu reklamacji obsługa sklepu internetowego zrealizuje proces reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni
 4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji sprzedawca poinformuje klienta drogą elektroniczną w formie wiadomości email
 5. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym także Klienta który jest Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady zgodnie z zasadami określonymi w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe zbierane podczas realizacji zamówień przetwarzane są przez sprzedawcę wyłącznie dla celów realizacji zamówienia, kontaktowania się z Klientem oraz dla celów rozliczeń podatkowych.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu.